BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nghe Bài Giảng, Luyện Tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=dkOHHP5b50s&t=720s Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy? Ma-thi-ơ 26:54 Bài học nhập môn...

Trải Nghiệm Ngoài Thân Thể/Sự Xuất Hồn?

Nguồn: https://www.gotquestions.org Thông tin về sự trải nghiệm "ngoài thân thể" thì vô số và chủ quan. Theo Wikipedia, trong mười người thì có một người...