BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đại Bàng Trong Trại Giam

Trại cải tạo Tống Lê Chân những năm 1990. Mặt trời vừa sụp xuống. Màn đêm giăng bủa khắp hết vùng đồi núi. Những ánh...

Hội Thánh Được Cất Lên

Sự kiện tiếp theo của hội thánh là gì? Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển hay còn gọi là thời kỳ...