BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rick Warren Chia Sẻ

Chúng Ta Yêu Vì Chúa Đã Yêu Chúng Ta Trước Mục Sư Rick Warren “Chúng...

Dùng Gươm

Cơ đốc nhân có thể dùng gươm? Tại sao Chúa Jesus bảo các Sứ...