Trang Chủ BIỆN GIÁO Sự Cất Lên Của Hội Thánh Và Những Người Bị Bỏ Lại

Sự Cất Lên Của Hội Thánh Và Những Người Bị Bỏ Lại

1444
0
SHARE

Những Lời Tiên Tri về Hội Thánh

Hai khía cạnh của lời tiên tri liên quan đến hội thánh là giáo hội tuyên xưng đức tin (professing church) theo hình thức bề ngoài nhưng không có sự sống của Đấng Christ, và hội thánh là thân thể của Đấng Christ (the church, the body of Christ) bao gồm những tín nhân chân thật.

Nền tảng của lời tiên tri cho những tín đồ thật là tín lý về sự Cất Lên, nghĩa là Đấng Christ sẽ trở lại để đưa hội thánh Ngài từ đất lên trời. Sự Cất Lên sẽ giới thiệu cho hội thánh thật những sự kiện quan trọng trên thiên đàng, sẽ được trình bày sau, chẳng hạn như việc Tân Phụ (hội thánh thật) được kết hợp với Đấng Christ trong một cuộc hôn nhân mang tính biểu tượng, phần thưởng của Tân Phụ (hội thánh thật) tại tòa án Đấng Christ, và vai trò đầy thử thách của Tân Phụ (hội thánh thật) là phụng sự Đấng Christ đời đời. Điều này sẽ liên quan đến việc hội thánh thật được ở với Đấng Christ trên trời trong suốt thời kỳ đại nạn, và được ở với Ngài trên đất trong thời kỳ vương quốc ngàn năm, và cuối cùng là ở trong trời mới, đất mới, và Giê-ru-sa-lem Mới cho đến muôn đời.

Khi sự kiện hội thánh được Cất Lên xảy ra, thì mọi tín nhân chân thật sẽ được đem lên thiên đàng. Tất cả những người không tin Chúa, bao gồm cả những người trong “giáo hội tuyên xưng đức tin” sẽ bước vào thời kỳ đại nạn. Trong chương 3, câu hỏi về sự Cất Lên xảy ra trước Đại Nạn hay liên quan đến sự Tái Lâm sẽ được xem xét. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là trong khi hội thánh thật, là thân thể của Đấng Christ, sẽ được cất lên trước Đại Nạn, thì giáo hội bội đạo hay giáo hội tuyên xưng đức tin sẽ tiếp tục trên đất sau khi hội thánh thật được cất lên và sẽ có bắt bớ đối với những ai tiếp nhận Đấng Christ trong Đại Nạn. Giáo Hội tuyên xưng đức tin sẽ bị hủy diệt. và sẽ được thay thế bằng tôn giáo của Sa-tan trong thời kỳ cuối cùng, trong đó nhiều người sẽ tôn thờ Sa-tan, là kẻ độc tài chuyên chế trong thế giới của nó.

Sự hủy diệt giáo tuyên xưng đức tin này sẽ xảy ra vào giữa của cuối bảy năm đại nạn rồi kế đến là sự tái lâm của Đấng Christ, như đã được mô tả trong Khải Huyền 17:16–17: “Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lỏa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Ðức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Ðức Chúa Trời phán được ứng nghiệm.” Điều này sẽ mở đường cho hình thức cuối cùng của tôn giáo Sa-tan. Tuy nhiên, đối với các Cơ Đốc nhân, những lẽ thật quan trọng liên quan đến hội thánh, là thân thể của Đấng Christ, chiếm vị trí trung tâm trong việc nghiên cứu lời tiên tri.

Lời Tiên Tri về Thiên Sứ

Cùng với ba lĩnh vực chính nêu trên, một số lời tiên tri liên quan đến ma quỷ và các quỷ sứ của nó, thường liên quan đến một trong ba lĩnh vực tiên tri chính khác. Mặc dù Kinh Thánh không phóng đại chi tiết về sự phán xét của các thiên sứ sa ngã, nhưng 1 Cô-rinh-tô 6:3 nói rằng hội thánh sẽ phán xét các thiên sứ: “Các ngươi không biết rằng chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao?” Ma-thi-ơ 25:41 bày tỏ thêm rằng hồ lửa được chuẩn bị đặc biệt cho sự phán xét của các thiên sứ ác: “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” Theo Khải Huyền 20:10 ma quỷ, sau cuộc nổi loạn cuối cùng của hắn khi kết thúc vương quốc ngàn năm, sẽ bị ném vào hồ lửa. “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” Có khả năng các thiên sứ ác cũng sẽ gia nhập cùng ma quỉ vào thời điểm đó trong cuộc phán xét cuối cùng. Từ đó trở đi sẽ không còn có hoạt động của ma quỷ hay quyền lực của Sa-tan nữa. Theo Giu-đe 6, thì hiện nay, một số thiên sứ sa ngã trong quá khứ đã bị giam cầm, và đang chờ sự phán xét: “Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình—thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn.” Điều quan trọng là phải nhận biết rằng đến thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi việc ác.

Sự Sống sau khi Chết

Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng về sự thật của sự sống sau khi chết. Cái chết thể xác không chấm dứt sự tồn tại của một cá thể. Điều này có ý nghĩa đối với Cơ Đốc nhân, đó là chúng ta sẽ tham gia vào các sự kiện chính trong chương trình tương lai của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là Cơ Đốc nhân phải hiểu mục đích sự mặc khải của Đức Chúa Trời và điều này thách thức chúng ta phải sẵn sàng thế nào cho kế hoạch của Đức Chúa Trời về cuộc sống sau khi chết.

Quan điểm hiện đại cho rằng sự tồn tại của con người kết thúc khi chết đã vô hiệu hóa những gì Kinh Thánh dạy về tầm quan trọng của việc phụng sự Chúa trong cuộc sống này và chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Không ai có đủ lý do để phủ nhận sự sống sau khi chết; Kinh Thánh đưa ra nhiều bằng chứng rằng Chúa Giê-su Christ đã phục sinh và đang sống trên trời, và tất cả mọi người, cả những người tin và người không tin cũng vậy, sẽ tiếp tục tồn tại trong thế giới tương lai.


admin
sách tham khảo UNDERSTANDING CHRISTIAN THEOLOGY

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên