Trang Chủ DƯỠNG LINH Sự Bình An

Sự Bình An

81
0
SHARE

Trong Ê-sai 26, chúng ta thấy  tiên tri đang hát một bài ca tin cậy vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Ông nói về việc Đức Chúa Trời sẽ khôi phục dân Y-sơ-ra-ên như thế nào, dân tộc sẽ một lần nữa bước đi trong sự công bình và hòa bình. Sau sự phán xét sắp tới vì tội lỗi của họ, một ngày nào đó bình minh sẽ ló dạng khi dân Y-sơ-ra-ên  được cứu chuộc và phục hồi, họ sẽ bước đi trên con đường công chính và được che phủ bởi sự bình an của Đức Chúa Trời. Và khi con mắt của lòng họ tập trung vào Chúa, thì sự bình an hoàn hảo của Ngài tràn ngập tâm hồn họ.

Và điều này cũng đúng đối với  hội thánh ngày nay, vì khi các Cơ đốc nhân đặt tâm hồn mình vào Chúa Giê-su, họ tràn ngập sự bình an nội tâm, một sự bình an không thể giải thích được, một sự bình an hoàn hảo chỉ đến từ trên cao.

Trong Thi Thiên, chúng ta đọc thấy sự công chính và hòa bình hôn nhau, và sự bình an mà tất cả chúng ta khao khát chỉ đến từ sự công chính. Khi tội nhân tin cậy Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi, người ấy được mặc lấy sự công chính của Đấng Christ và nhận được sự bình an với Đức Chúa Trời. Khi người được cứu, người mặc lấy sự công bình của Đấng Christ, bước đi trong Thánh Linh và lẽ thật, người ấy duy trì mối thông công với Cha thiên thượng và nhận được sự bình an trọn vẹn của Đức Chúa Trời – điều này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Đúng vậy, quả thật, Đức Chúa Trời ban cho những ai tin cậy Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa được bình an với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ giữ cho người tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ được bao phủ trong sự bình an hoàn hảo của chính Ngài, bằng cách ban cho chúng ta sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người. Chúng ta hãy đảm bảo rằng tư tưởng trong lòng chúng ta luôn hướng về Chúa Giê-su trong từng giây phút khi chúng ta bắt mọi tư tưởng đầu phục Ngài, vì Đức Chúa Trời đã hứa sẽ giữ cho tất cả những ai tin cậy Ngài và hướng lòng mình vào Ngài có được sự bình an trọn vẹn .

Lời cầu nguyện của tôi

Lạy Cha yêu thương, con cầu nguyện rằng những suy nghĩ của lòng con và sự suy gẫm của tâm trí con sẽ tập trung vào Ngài từng giây phút, để sự công bình và bình an của Đấng Christ sẽ gia tăng thêm trên cuộc đời con khi con bước đi trong năng quyền Thánh Linh và lẽ thật. Nhân danh Chúa Giê-su, AMEN.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên