Trang Chủ DƯỠNG LINH Buổi Nhóm Gia Đình

Buổi Nhóm Gia Đình

4644
0
SHARE

Thánh ca 43

1. Giê-hô-va ôi sự thành tín
Chúa rất lớn thay
Không bóng biến thiên,
muôn đời Ngài luôn vững chãi
Ngài không thay đổi,
đức yêu thương vô cùng rộng dài
Thật xưa đã có,
hôm nay, mai sau còn hoài.

Ðiệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào
Thánh Chúa thành tín biết bao
Ngày thêm tươi mới
lòng tôi cảm thấy ơn dào
Ðiều tôi nhu yếu
Chúa ban cho dư dật dường nào
Lòng thành tín Chúa
trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua,
hạ lại đến, tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không tinh,
nhật nguyệt luân chuyển mãi;
Toàn thiên nhiên giới
chứng minh luôn thiên đại vạn đại
Về thành tín lớn, khoan nhân,
yêu thương trong Ngài.

3. Tâm tôi yên vui tội được xá,
hưởng mãi cứu ân
Cha Chí Nhân luôn hiện diện
dạy, khuyên, đưa dẫn
Ngày nay sức mới suốt tương lai
hi vọng rạng ngần
Hằng vui hưởng phước,
tâm linh thỏa mãn muôn phần.

CẦU NGUYỆN THEO KINH THÁNH

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
PHI-LÍP 4:6-7
Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.  Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

1 GIĂNG 5:14-15

Đức Giê-hô-va định-liệu các bước của người, Và Ngài thích đường-lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải-dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng-đỡ người. Trước tôi trẻ, rày đã già Nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, Hay là dòng-dõi người đi ăn-mày

THI THIÊN 37:23-25

Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.

1 SỬ KÝ 4:10

Thánh Ca 272

1. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Lòng há nên buồn bực lo rối
Hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăn
Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng
Ngày càng đi đức tin lại càng cao
Bình an sống cạnh Chúa tiêu dao
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên
Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên
Quyết không ngoài linh ý ban truyền.

2. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Dầu lối đi gồ ghề đen tối
Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi
Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi
Tuy mệt mê lắm khi chơn trượt nghiêng
Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng
Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ vô biến
Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng
Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

3. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi
Thật Chúa tôi từ bi vô đối
Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi
Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi
Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than
Vụt bay bổng vào nước sáng choang
Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang
Lối tôi Ngài dẫn dắt quang đãng
Này điệp khúc ý tôi nguyện hát vang
Lối tôi Ngài dẫn dắt huy hoàng.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên