My Grandchildren

Sài Gòn, Tháng 11 năm 2018 Ông nội đâu? – kìa thằng cháu hỏi Bà...

Tôi Mong Chị Nhìn Thấy …

Jack quăng xấp giấy tờ lên bàn tôi - anh ta nhíu mày và nhìn tôi trừng trừng một cách giận...