Trang Chủ LỜI CHỨNG CÁ NHÂN TÔI MUỐN TRUYỀN TIN LÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO

TÔI MUỐN TRUYỀN TIN LÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO

956
0
SHARE

TÔI MUỐN TRUYỀN TIN LÀNH CHO
NGƯỜI NGHÈO
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo. Lu-ca 4:18
Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Lu-ca 7:22
ANH CHỊ EM ƠI!
Khi tôi chia chức vụ hầu việc Chúa của tôi thành hai giai đoạn: Trước Covid-19 và Sau Covid-19, tôi thấy hình ảnh nầy có nhiều ý nghĩa đối với tôi hơn. Chúa đang mở đường, Chúa đang mở cửa.
Hiện nay, cả thế giới đang thay đổi. Các nước dù vẫn giữ lập trường phe phái và tham dục của mình, nhưng nước nào cũng muốn chia sẻ và nhận lãnh sự giúp đỡ lẫn nhau để chống lại và ngăn ngừa dịch bệnh đang lan ra trên toàn thế giới. Chiến tranh thế giới cũng đang diễn ra, chúng ta không thể thờ ơ. Chúng ta tiếp tay gây chiến hay chúng ta góp phần chấm dứt chiến tranh. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa cả thế giới và cả nhân loại đang muốn dạy cho loài người biết nhờ ơn Chúa hơn là nhờ sức người, nghe Lời Chúa hơn là nghe Lời Người, vâng phục ý Chúa hơn là vâng theo ý người. Làm việc lành vì Nước Trời hơn là vì Nước Người.
Hiện nay tôi thấy các nước văn minh tiến bộ của thế giới đang đến Việt Nam để giúp đỡ ý kiến và giúp một tay để đẩy lùi kẻ thù nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh ra khỏi đất nước nầy. Tôi thấy chính quyền cũng bắt đầu mở rộng vòng tay. Người Việt quê hương cũng đang sẳn sàng lắng nghe người Việt tha hương.
Chúng ta đang được tự do hơn một chút và chúng ta sẽ làm gì?
Khi đọc và nhìn lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và lệnh truyền của Chúa Cứu Thế Giê-su, tôi thấy cả loài người, nhất là những người có học, có nhiều của cải, có nhiều quyền hành, có nhiều khả năng đang từ chối và lãng quên nhiệm vụ của mình. Ngay giữa vòng các tín hữu, các người lãnh đạo trong nhà thờ, trong những nước giàu cũng không còn quan tâm nữa. Tôi thấy đây cũng là dấu hiệu, cũng là lý do để chúng ta thấy rõ hơn ý Trời.
Mỗi ngày chúng ta đọc bài cầu nguyện chung nói về danh Cha, nước Cha và ý Cha: “Xin ý Cha được được nên ở đất cũng như ở trời.” Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, nhưng chúng ta cứ lặp lại theo thói quen mà không biết chúng ta cầu nguyện gì. Tôi tự hỏi, “Tại sao các nước lớn nhỏ đều dồn tiền bạc, sức mạnh của mình để xây dựng và phát triển sức mạnh quân sự, quân đội, quân bị của mình để chuẩn bị chiến tranh. Tại sao các nước lớn, nước nhỏ đang bỏ tiền, bỏ ăn, bỏ mạng của mình ra để chế tạo bom nguyên tử để tiêu diệt nhau? Với bom nguyên tử đem ra sử dụng thì ai hơn ai, ai còn ai mất? Ai thắng ai bại? Ai vinh ai nhục?
Tại sao bạn cứ gây chiến với Chúa và với người khác?
Người ta đang đe dọa nhau bằng vũ khí vũ khí nguyên tử nhưng giả như khi có người điên bấm nút thả ra bom nguyên tử thì còn gì nữa để hăm dọa nhau?
Tôi không sợ bom nguyên tử hay bất cứ mối đe dọa nào từ người nhưng tôi sợ Chúa, tôi sợ trước lời hứa của Chúa và lời răn đe của Chúa. Tôi sợ khi Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại thì trên thế giới nầy thì ai sẽ được cứu và ai sẽ bị hư mất? Ai sẽ được đem đi và ai sẽ bị để lại?
Tôi tin rằng trên thế giới nầy, có người tin Chúa và người không tin Chúa. Có người trông đợi Chúa và có người không chờ đợi Chúa. Nhưng người lo nghĩ đến tương lai nhiều nhất chính là những người đang cố gắng dự phần giúp đỡ thế giới hiện nay nhiều nhất. Trong từng gia đình, trong từng đoàn thể, trong từng Hội Thánh địa phương, trong từng nước nghèo.
Tôi nghĩ đến ý Chúa muốn tôi, muốn những người tin theo Chúa hãy noi gương Ngài để giảng truyền tin lành cho người nghèo, người nghèo là những người láng giềng đang sống bên cạnh nhà của mỗi người chúng ta. Trên đất nước của chúng ta.
Tại sao Chúa Giê-su khi đến thế gian đã chú tâm rao giảng Tin Lành cho người nghèo?
Hôm nay hãy cùng tôi suy nghĩ. Hãy cùng tôi góp ý, góp phần. Tôi thấy đây là mục đích của Chúa, cũng là mục đích của chúng ta, những người tín hữu Tin Lành. Những người theo Chúa. Hôm nay. Tại Việt Nam cũng như tại khắp nơi trên thế giới.
NGƯỜI NGHÈO THẾ XÁC CẦN NGHE TIN LÀNH
NGƯỜI NGHÈO TÂM LINH CẦN NGHE TIN LÀNH
NGƯỜI GIÀU KHÓ TIN NHẬN TIN LÀNH CỦA CHÚA
NGƯỜI NGHÈO DỄ DÀNG TIẾP NHẬN TIN LÀNH CHÚA
Hãy cùng tôi nhớ lại lời của Chúa về người giàu, người nghèo nhé. Lời Chúa có thẩm quyền giúp chúng ta quyết định hướng đi của mỗi người hôm nay.
LỊCH SỬ KINH THÁNH DẠY GÌ?
LỜI TIÊN TRI CỰU ƯỚC:
Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
LỜI TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU TRƯỚC KHI NGÀI VỀ TRỜI
Mác 16:15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
LỜI KHUYÊN CỦA CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO
Công-vụ các Sứ-đồ 14:15 Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.
Rô-ma 1:15 Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.
Ga-la-ti 2:7 Trái lại, họ thấy sự giảng Tin Lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy,
Ga-la-ti 4:13 Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền Tin Lành cho anh em lần thứ nhất,
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9 Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhọc của chúng tôi; ấy là trong khi chúng tôi giảng Tin Lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.
ÍT NGƯỜI ĐỂ Ý VÀ ÍT NGƯỜI LÀM ĐƯỢC
Ma-thi-ơ 19:21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của báu ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.
Ma-thi-ơ 26:9 Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.
Ma-thi-ơ 26:11 vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn.
Mác 10:21 Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.
NHƯNG NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI YẾU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC
Mác 12:42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu.
Mác 12:43 Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào.
Mác 12:44 Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.
CHÚA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC QUA NHỮNG NGƯỜI NGHÈO HÔM NAY
Lu-ca 6:20 Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!
Lu-ca 7:22 Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo.
Lu-ca 14:13-14 Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. 13 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, 14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.
Lu-ca 14:21 Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. 24 Vì,ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.
CÁCH HAY NHẤT LÀ KHUYÊN MỌI NGƯỜI HÃY TRỞ VỀ NHÀ CHA
Lu-ca 15:14 Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu,
Lu-ca 16:20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ.
Lu-ca 16:22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.
Lu-ca 18:22 Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta.
Lu-ca 19:8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.
Lu-ca 21:2-3 lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác.
NHIỀU NGƯỜI TÍN ĐỒ GIÀU KHÔNG LÀM ĐƯỢC
Giăng 12:5-6 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.
Giăng 12:8 Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
NHIỀU NGƯỜI TÍN ĐỒ GIÀU CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU
Giăng 13:29 Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Đức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là Hãy bố thí cho kẻ nghèo.
CÁC TÍN HỮU NGHÈO VÀ CÁC HỘI THÀNH NGHÈO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC
Rô-ma 15:26 Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng.
1 Cô-rinh-tô 13:3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
2 Cô-rinh-tô 6:10 ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!
2 Cô-rinh-tô 8:2 đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình.
NHỮNG GIÁO SĨ NGHÈO LÀM ĐƯỢC
2 Cô-rinh-tô 8:9 Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.
2 Cô-rinh-tô 9:9 như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời.
Ga-la-ti 2:10 Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.
Phi-líp 4:12 Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.
Gia-cơ 2:2 Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa;
Gia-cơ 2:3 nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta,
Gia-cơ 2:5 Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?
Gia-cơ 2:6 Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao?
TÒA ÁN CUỐI CÙNG CỦA CHÚA SẼ PHÁN XÉT NGƯỜI GIÀU LẪN NGƯỜI NGHÈO
Khải-huyền 2:9 Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.
Khải-huyền 3:17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.
ĐỨNG TRƯỚC LỜI CHÚA VÀ NGÀY PHÁN XÉT CUỐI CÙNG CỦA CHÚA
Tôi nhớ đến lời của một danh nhân trong Chúa: “Đừng bận tâm đến những gì bạn đã gặt, hãy quan tâm đến những gì bạn đang gieo.” Cánh đồng truyền giáo cho Việt Nasm và các nước nghèo còn lớn lắm, chưa có người gieo, ít có người gặt. Chúng ta sẽ làm gì hôm nay.
Nhiều người nghĩ ngày mai tôi sẽ làm. Tôi sẽ để của lại cho con cái tôi và chúng sẽ làm. Nhưng tôi nhớ đến lời Chúa dạy:
– “Con ơi, hôm nay hãy vào vườn nho ta…”
– « Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”
Tôi có một giấc mơ. Bạn có thể cùng tôi xây dựng ĐOÀN TRUYỀN GIÁO TIN LÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM. Kể từ hôm nay.
“Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên