Trang Chủ TRANG CHỦ Hội Thánh Là Gì?

Hội Thánh Là Gì?

573
0
SHARE

Hội Thánh Là Gì?

Trong một phương diện thì các Hội Thánh đang suy giảm tại Mỹ. Đôi khi một tòa nhà mà các Cơ-đốc nhân ngồi đầy chỗ vào mỗi Chủ Nhật lại không có một minh chứng thực sự là hội thánh. Nếu bạn hỏi câu hỏi trên đây với một Cơ-đốc nhân bình thường, bạn sẽ nghe câu trả lời đại ý thế này: Hội Thánh là một tòa nhà; Hội Thánh là nơi có âm nhạc Cơ-đốc và các chương trình giảng dạy Kinh Thánh; Hội Thánh là nơi mà tín nhân đến vào mỗi sáng Chủ nhật để nghe mục sư giảng luận…

Những câu trả lời như vậy đều đúng trong một phương diện, nhưng đó không phải là câu trả lời đầy đủ về định nghĩa dành cho Hội Thánh. Theo Kinh Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rin-tô 12:13), mà Đấng Christ là Đầu (Ê-phê-sô 1:22; Cô-lô-se 1:18; 2:19). Hội Thánh còn là Cô Dâu của Đấng Christ (Khải huyền 19:7-8), và Đấng Christ là Tân Lang (Ma-thi-ơ 25:6; Ê-phê-sô 5:25). Các sự mô tả này không chỉ bày tỏ quyền cai trị của Đấng Christ trên Hội Thánh mà còn biểu lộ mối liên hệ của Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài.

Nghĩa của từ Hội Thánh (tiếng Hy-lạp là ekklesia) có nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian hay cũng gọi là sự tập hợp (assembly – cũng được dịch là một hội đồng) của một nhóm người theo Chúa. Trong Tân Ước Hội Thánh được biết đến là sự tập hợp của các tín nhân (Công vụ 16:31; Tít 3:5-6) để thờ phượng và phục vụ Chúa Giê-su Christ (Công vụ 2:1; Hê-bơ-rơ 10:25).

Để có cái nhìn đúng đắn về Hội Thánh, chúng ta sẽ xem xét chủ đề này theo hai cách: Hội Thánh địa phương (hữu hình) và Hội Thánh phổ thông (vô hình). Hội Thánh địa phương là tập thể các tín nhân nhóm lại ở một nơi nào đó trên trái đất (1 Cô-rin-tô 1:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1) Hội Thánh phổ thông là Hội Thánh vô hình bao gồm tất cả các tín hữu trên trái đất và thiên đàng. Hội Thánh này đại diện cho thân thể thuộc linh của Christ. Điều này được bày tỏ trong Hê-bơ-rơ 12:22-23, “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành.”

Sứ đồ Phao-lô được ơn của Chúa, ông bày tỏ nhiều sự mầu nhiệm về Hội Thánh:

“Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.  Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà,  cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.  Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:19-22)

Có sáu điều quan trọng được tìm thấy trong phần Kinh Thánh trên:

  1. Các thành viên trong Hội Thánh là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.
  2. Hội Thánh đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri.
  3. Đức Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà.
  4. Các thành viên trong Hội Thánh nhờ Đấng Christ mà được dự phần vào nhà đó.
  5. Hội Thánh là nhà ở của Đức Chúa Trời
  6. Hội Thánh là nơi Đức thánh Linh cư ngụ.

Hội Thánh là một tập thể có tổ chức bao gồm nhiều thành viên, và mỗi người đều có một chức năng riêng (Ê-phê-sô 4:16) và hiệp nhất trong một thân thể (1 Cô-rin-tô 12:12-13; Ê-phê-sô 4:3). Phao-lô viết, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một Đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” (Ê-phê-sô 4:4-6).

ÁP DỤNG

Về bản chất Hội Thánh bao hàm tất cả chúng ta là những người tin. Mỗi người đều có một chức phận riêng trong Hội Thánh để làm ích lợi chung cho thân thể Chúa. “Chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,  để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:11-12). Đó là lý do vì sao Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại với Hội Thánh địa phương (Hê-bơ-rơ10:25). Một thân thể phải có các chi thể (1 Cô-rin-tô 12:14-26). Vì vậy phải bảo đảm rằng các sự phục vụ của chúng ta liên quan đến Hội Thánh mà Đấng Christ là trung tâm, Đầu của Hội Thánh.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Rô-ma 12; 1 Cô-rin-tô 12; Ê-phê-sô 2:19-22; Hê-bơ-rơ 10:25.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên