Trang Chủ TRANG CHỦ Theo Dấu Chân Thầy

Theo Dấu Chân Thầy

29
0
SHARE
Khi thăm Giê-ru-sa-lem, bạn tôi thấy một ra-bi có tuổi đi ngang Bức Tường Than Khóc. Điều thú vị là có 5 người trẻ tuổi đi sau vị ra-bi lớn tuổi này và khom lưng bước đi giống như ông. Một người Do Thái thuộc Chính Thống Giáo biết rõ vì sao họ lại bắt chước thầy mình như vậy. Vì họ là “người theo dấu chân thầy”
Xuyên suốt lịch sử Do Thái giáo, một trong những vinh dự cao nhất của người nam Do Thái là đặc ân trở nên “người theo dấu chân” của ra-bi trong vùng. Những người nối gót ngồi dưới chân của ra-bi khi ông dạy dỗ, học theo lời ông dạy, quan sát cách ông hành xử và phản ứng với người xung quanh. Người nối gót coi việc phục vụ ra-bi mình là vinh dự cao quý nhất, dù trong những việc hèn mọn nhất. Và vì ngưỡng mộ, họ quyết tâm trở nên giống như ông.
Khi Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ theo Ngài (Mat. 4:19), đó là lời kêu gọi để được biến đổi trở nên giống như Ngài, và chia sẻ tấm lòng của Ngài với những người đang cần Đấng Cứu Thế. Đời sống chúng ta cần bày tỏ ra vinh dự đó. Thế giới cần được thu hút khi quan sát cách chúng ta nói, suy nghĩ và hành động giống như Chúa Giê-xu–là ra-bi, thầy của linh hồn mình.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về niềm vinh dự to lớn về việc con được kêu gọi để theo Ngài. Nguyện cuộc đời con có thể noi gương Ngài hầu cho những người khác sẽ biết rằng Ngài là sự đeo đuổi của cuộc đời con và là thầy dạy luật của tâm hồn con.
Đi theo Chúa Giê-xu và tỏ cho thế giới biết Ngài là ra-bi của bạn.

admin

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên