Trang Chủ DƯỠNG LINH Gióp đã hiểu

Gióp đã hiểu

95
0
SHARE
What began as a simple spring nature walk turned into something special as my wife and I trekked along our hometown’s Grand River. We noticed some familiar “friends” on a log in the rippling water—five or six large turtles basking in the sun. Sue and I smiled at the amazing sight of these reptiles, which we hadn’t seen for many months. We were delighted that they were back, and we celebrated a moment of joy in God’s magnificent creation.

God took Job on quite a nature walk (see Job 38). The troubled man needed an answer from his Creator about his situation (v. 1). And what he saw on his journey with God through His creation provided the encouragement he needed.

Imagine Job’s amazement as God reminded him of His grand design of the world. Job got a firsthand explanation of the natural world: “Who laid its cornerstone—while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy?” (vv. 6–7). He got a geography lesson regarding God’s imposed limitations of the seas (v. 11).

The Creator continued to inform Job about the light He created, snow He produces, and rain He provides to make things grow (vv. 19–28). Job even heard about the constellations from the One who flung them into space (vv. 31–32).

Finally, Job responded, “I know that you can do all things” (42:2). As we experience the natural world, may we stand in awe of our wise and wonderful Creator.

By:  Dave Branon

 

 

Khi Ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Gióp 38:4

Buổi đi dạo trong tiết trời mùa xuân đã trở nên thật đặc biệt khi vợ chồng tôi đi dọc theo con sông Grand tại quê nhà. Chúng tôi để ý thấy một vài “người bạn” quen thuộc trên khúc gỗ nhấp nhô giữa dòng nước – khoảng năm, sáu chú rùa lớn đang phơi nắng. Chúng tôi mỉm cười trước cảnh tượng tuyệt vời của loài bò sát này, là điều chúng tôi đã không thấy được trong nhiều tháng. Chúng tôi vui vì chúng đã trở lại và ca ngợi Chúa về khoảnh khắc vui vẻ trong cõi tạo vật tuyệt diệu của Ngài.

Đức Chúa Trời có lẽ cũng đã dẫn Gióp đi dạo ngắm nhìn thiên nhiên (xem Gióp 38). Người đàn ông đau khổ này cần một câu trả lời từ Đấng Sáng Tạo cho hoàn cảnh của mình (c.1). Và điều ông thấy trong hành trình đi với Chúa để suy ngẫm về cõi tạo vật của Ngài đã đem đến sự khích lệ mà ông cần.

Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của Gióp khi Chúa nhắc nhở ông về thiết kế vĩ đại của Ngài dành cho thế giới. Gióp đã có lời giải thích trực tiếp về thế giới tự nhiên: “Ai đã đặt hòn đá góc cho nó? Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca?” (c.6-7). Ông đã có một bài học địa lý về việc Chúa định giới hạn cho biển (c.11).

Đấng Sáng Tạo tiếp tục nói cho Gióp biết về ánh sáng, về tuyết mà Ngài đã tạo dựng và về mưa mà Ngài ban cho để vạn vật sinh sôi (c.19-28). Gióp thậm chí còn được nghe về những chòm sao từ Đấng đã treo chúng trên không trung (c.31-32).

Cuối cùng, Gióp đáp: “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc” (42:2). Khi ngắm xem thế giới tự nhiên, ước ao rằng chúng ta cũng sẽ thấy kinh ngạc về Đấng Sáng Tạo khôn ngoan và tuyệt vời của mình.

Thiên nhiên đem bạn đến gần Chúa hơn thế nào? Bạn được nhắc nhở ra sao về tình yêu và quyền năng sáng tạo vĩ đại của Ngài?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã tạo ra một thế giới kỳ vĩ, đa dạng và vô cùng tuyệt vời. Xin giúp con trân trọng công trình của Ngài và biết rằng Ngài đang tể trị. Amen

bởi Dave Branon | Xem tác giả khác

 

 

https://odb.org/VN/2021/11/12/nature-walk

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên