Trang Chủ TRANG CHỦ English Nov. 10

English Nov. 10

33
0
SHARE

Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa,Vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó,Thi thiên 119:35

Kinh Thánh gồm có 66 sách. Cựu ước 39 sách, còn Tân ước là 27. Kinh Thánh có 1 189 chương, 31 173 câu và 773 692 từ. Thi thiên 117 là chương sách ngắn nhất, và Thi thiên 119 là chương sách dài nhất. Câu ngắn nhất là Giăng 11:35, và câu dài nhất là Ê-xơ-tê 8:9. Những thông tin này có vẻ rất thú vị nhưng chúng hầu như không làm cho đời sống chúng ta thay đổi.

Điều làm thay đổi đời sống là các trang của Kinh thánh chứa đầy những từ ngữ sinh động do Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa ban cho chúng ta, vì những mục đích lớn hơn nhiều so với công việc phân tích thống kê, nghiên cứu văn hóa hoặc ngôn ngữ. Các câu chuyện trong Cựu ước và những thông điệp trong từng trang Kinh Thánh bày tỏ một tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho con người. Ngài mong muốn thiết lập một mối quan hệ cá nhân với từng người. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan khi chúng ta bước theo Ngài. Khi chúng ta trở về với Lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ sử dụng những Lời này để dạy dỗ, biến đổi và làm cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Con Đức Chúa Trời.

Khi đó những bông trái Thánh Linh sẽ phát triển trong đời sống. Chúng ta được thuyết phục để tận hiến và sẵn sàng hầu việc Chúa.Khi suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa vào đời sống, quyền năng biến đổi của Kinh Thánh sẽ làm bạn càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su hơn.

“TÔI NGHIÊN CỨU KINH THÁNH ĐỂ HỌC BIẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI, LẼ THẬT CỦA NGÀI VÀ TÌM THẤY SỰ HƯỚNG DẪN CHO ĐỜI SỐNG TÔI.” Giới thiệu một bài viết hay có tựa đề THẬN TRỌNG VỚI TRUYỀN THÔNG: https://daotaomondo.com/than-trong-voi-truyen-thong/

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên