Câu Chuyện Của Một Người Hồi Giáo

Thảm kịch của ngày 11/9, cả nước Mỹ hãy còn nhớ đến hoàn cảnh éo le của những người có dáng vẻ từ miền...

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Born October 3, 1973 (age 43) Chengdu, Sichuan, China Occupation novelist, critic, essayist Nationality Mongols in China Period 1998 – Present Notable works Fire and Ice (1999) China’s Best Actor: Wen Jiabao (2010) Notable awards Civil Courage Prize...