Trang Chủ BIỆN GIÁO Lựa Chọn Cách Khôn Ngoan

Lựa Chọn Cách Khôn Ngoan

207
0
SHARE

LỰA CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn cá nhân. Mỗi ngày chúng ta đều đối mặt với chúng. Chúng ta phải lựa chọn giữa A và B, lựa chọn chấp nhận hay từ chối một vấn đề nào đó, lựa chọn đứng về phía X hay Y hay giữ vị thế trung lập… Và dĩ nhiên không lựa chọn gì cả cũng chính là một sự lựa chọn. Eleanor Roosevelt đã tuyên bố, “Triết lý của một người không được thể hiện tốt nhất bằng ngôn từ; nó được thể hiện trong những lựa chọn của anh ta… và những lựa chọn của chúng ta rốt cuộc chính là trách nhiệm của chúng ta.” (One’s philosophy is not best expressed in words; it is expressed in the choices one makes… and the choices we make are ultimately our responsibility.)

W. Clement Stone nói, “Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên giống như họ.” (Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.) Còn Sylvia Boorstein nhận định, “Cuộc sống bị đau đớn, thống khổ là do chọn lựa.” (Life is painful, suffering is optional.)

Động từ lựa chọn (choose) có nghĩa gì? Từ điển Oxford giải thích: để quyết định điều hoặc người bạn muốn trong số những điều/người có sẵn.Trong khi danh từ sự lựa chọn (option) có nghĩa: một vài điều mà bạn lựa chọn để có chúng hay thực hiện những hành động nào đó. Chúng ta được tự do để lựa chọn những gì mình muốn làm.

Là Cơ đốc nhân chúng ta phải nhìn mọi việc dưới lăng kính của Kinh Thánh, thế nào là lựa chọn cách khôn ngoan? Hay làm thế nào để tôi biết rằng sự lựa chọn của tôi là khôn ngoan?

Khi nhìn lại các sự lựa chọn của con người trong lịch sử, chúng ta có thể thấy những sự lựa chọn sai lầm luôn dẫn đến những hậu quả đau đớn. A-đam và Ê-va cũng đứng trước một sự lựa chọn: vâng lời Chúa hoặc là không. Và họ đã chọn không. Điều này dẫn đến kết quả như thế nào, chúng ta đều biết. Tiên tri Giô-na đứng trước một sự lựa chọn: vâng theo mạng lệnh của Chúa hoặc là không. Và ông đã chọn không. Hậu quả của hành động này là ông bị cá lớn nuốt vào bụng, và chỉ khi ở trong bụng cá ông mới nhận ra bài học Chúa muốn dạy dỗ mình. Ê-xơ-tê đứng trước một sự lựa chọn: đứng ra bênh vực tuyển dân hoặc từ chối. Và Ê-xơ-tê đã có một sự lựa chọn dũng cảm. Cuối cùng bà đã giải cứu tuyển dân thoát khỏi một cuộc thảm sát của vương triều đương thời. Đa-ni-ên và ba người bạn Hê-bơ-rơ của ông đứng trước một sự lựa chọn: trung tín với Đức Chúa Trời của mình hoặc thỏa hiệp với các sắc lệnh từ chính quyền đương thời đối nghịch với đức tin của họ. Họ đã có một sự lựa chọn đúng và khôn ngoan, cho dù điều đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phi-e-rơ và các sứ đồ (ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) đứng trước một sự lựa chọn: trung thành với ơn kêu gọi của Chúa hoặc thối lui. Họ đã lựa chọn đúng và khôn ngoan, mặc dù vì sự lựa chọn này hầu hết trong số họ đã tử vì đạo.

Chúng ta có thể trưng dẫn thêm rất nhiều trường hợp khác…

Đối với chúng ta hôm nay, sự lựa chọn của chúng ta là gì? Thế nào là lựa chọn cách khôn ngoan? Lựa chọn cách khôn ngoan là lựa chọn đi theo ý muốn của Chúa. Như vậy chúng ta phải trả lời một câu hỏi khác là: Làm thế nào để tôi biết được ý muốn của Chúa? Đây là một câu hỏi thường gặp, và chúng ta cũng sẽ nhìn vào Kinh Thánh để trả lời câu hỏi này. Chúa Giê-su dạy, “Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy” (Mác 3:35). Kinh Thánh xác nhận ý muốn của Chúa là ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình. Nếu chưa có bước đi đầu tiên này, có nghĩa là chúng ta chưa chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-su, chúng ta có thể cầu nguyện theo trước giả sách Thi thiên, “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi” (Thi thiên 143:10). Đức Chúa Trời không muốn che giấu ý muốn Ngài với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự hướng dẫn từ Kinh Thánh. “Anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:15) hay, “ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3).Muốn thấu hiểu ý muốn của Chúa, chúng ta cần phải thực hành Lời Chúa dạy, “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2). Khi tâm trí được đổi mới dưới tác động của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nhận biết ý muốn của Chúa một cách tổng quát và trong những tình huống cụ thể. Nhận biết ý muốn của Chúa có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và chờ đợi. Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta từng bước trong hành trình về Thiên quốc. Một bài Thánh ca viết, “tuy Giê-su cùng đi suốt đàng, tôi chỉ bước từng bước một thôi.”

Thông thường, chúng ta muốn biết những điều cụ thể như: đi truyền giáo ở đâu, làm việc ở đâu, kết hôn với ai, mua xe loại gì… Chúa cho phép chúng ta đưa ra những lựa chọn, và nếu chúng ta đầu phục Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ngăn cản những lựa chọn sai lầm. Trường hợp của Phao-lô và Ti-mô-thê có thể minh họa cho điều này, “trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ My-si rồi, Phao-lô và Ti-mô-thê sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-su không cho phép” (Công vụ 16:6-7).Càng học biết nhiều về Đức Chúa Trời, chúng ta càng biết rõ hơn về ý muốn của Ngài. Khi thiết lập một mối tâm giao gần gũi với Chúa, vâng lời Ngài và bước đi theo Ngài, tự nhiên chúng ta sẽ nhận biết được ý muốn Ngài. Chúa Giê-su dạy, “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.” (Ma-thi-ơ 7:24). Xây nhà trên vầng đá là một sự lựa chọn cá nhân, và đây là một sự lựa chọn khôn ngoan. Chúng ta biết rằng trong một số trường hợp, sự lựa chọn khôn ngoan, theo ý muốn của Chúa có thể dẫn chúng ta đến chỗ mất mát tài sản, tính mạng, và nhiều điều khác. Nhưng đây chính là điều mà các anh hùng đức tin đã áp dụng, thực hành khi họ bước theo Chúa. Hãy đọc sách Hê-bơ-rơ để thấy điều này: “Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ;bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình.” (Hêb. 11:35-39).

Chúa Giê-su đề cập đến hai cánh cửa để con người có thể lựa chọn, “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Sự lựa chọn khôn ngoan là chọn cửa hẹp và đường chật. Nếu đọc từ điển danh nhân Cơ đốc, chúng ta sẽ khám phá những danh nhân đó đã có những lựa chọn và quyết định đúng đắn cho lối đi của họ trước những ngã rẽ cuộc đời. Bác sĩ Tống Thượng Tiết (1901-1944) được biết đến như một sứ giả phấn hưng, đã có một sự lựa chọn khôn ngoan theo ý Chúa. Ông từ chối những vinh hoa của trần gian để làm một tôi tớ hèn mọn của Đấng Christ. Từ điển danh nhân Cơ đốc viết về ông: “Ngày 4//10/1927 Tống Thượng Tiết xuống tàu trở về Thượng Hải. Trong những ngày lênh đênh trên biển cả, ông nghe rõ được tiếng Chúa kêu gọi. Nên khi tàu cập bến ông về phòng mở va li và lấy những văn bằng cao học cùng chiếc chìa khóa vàng mà người ta khâm phục trao tặng ông, đem liệng tất cả xuống biển. Ông chỉ giữ lại một số tiền và cái học vị Tiến sĩ Thần khoa để làm cho cha mẹ vui lòng thôi.” Từ đây Tống Thượng Tiết dấn thân trọn vẹn theo tiếng gọi cao cả của Chủ Mùa Gặt, và Đức Chúa Trời đã đại dụng chức vụ của ông. Chúng ta có thể đề cập đến David Livingstone (1813-1873), Hudson Taylor (1832-1905), A. B. Simpson (1843-1919)…và nhiều danh nhân Cơ đốc khác là những người đã viết nên lịch sử hội thánh thời hiện đại. Họ đã có một sự lựa chọn khôn ngoan, và di sản họ để lại cũng như đem vào trong cõi đời đời là vô giá.

Chúng ta sẽ lựa chọn cách khôn ngoan mỗi ngày theo ý muốn của Chúa?

Mục sư Phạm Hơn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên