Trang Chủ KINH THÁNH Đừng Sợ

Đừng Sợ

315
0
SHARE

Đừng Sợ

Biết bao lần Chúa bảo con “đừng sợ”

Nhưng vạn lần con vẫn sợ Chúa ơi!

Con sợ cả những nhịp tim chơi vơi

Mà lắm lúc quên đâu là nẻo chính

Chúa biết con, con người nặng phần tính

Mê giàu sang, tham sắc, lại ham tài

Chúa biết con u mê dẫu đường dài

Trăm lần ngã, trăm lần Ngài nâng bước

Chúa biết con, thấy con muôn đời trước

Vẫn yêu con dẫu ngàn lần con sai

Chúa tha con dù biết ngay ngày mai

Con lại sẽ bội Ngài như lần trước

Chúa ơi con đáng gì mà vẫn phước

Được làm con mà chẳng xứng ân Trời

Chúa ơi con luôn mãi mãi muôn đời

Vẫn hèn mọn với những điều nhỏ nhặt

Con vẫn sợ vẫn lo với bệnh tật

Cứ đeo mang lo lắng của phù vân

Chúa ơi, con một phút được phân trần

Con yếu đuối nên trăm ngàn điều sợ

Chúa yêu con ban Thánh Thần phù trợ

Dạy con đừng lo sợ chuyện thế gian

Cuộc sống con là ở cõi thiên đàng

Điều nên sợ là không đẹp lòng Chúa.

 Chúc Anh 

BÌNH THƠ:

Biết bao lần Chúa bảo con “đừng sợ”

Nhưng vạn lần con vẫn sợ Chúa ơi !

Con sợ cả những nhịp tim chơi vơi

Mà lắm lúc quên đâu là nẻo chính.

Tác giả sợ: nhịp tim chơi vơi … quên đâu là nẻo chính…

Rất bình thường với một cô gái mỏng manh và cũng bình thường thôi với bao người. SỢ là một từ luôn xuất hiện trong tự điển của mọi người. Làm sao để hết sợ đây? KHI CON NGƯỜI KÍNH SỢ THIÊN CHÚA THÌ KHÔNG CÒN SỢ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ KHÁC. Đó là câu trả lời của một thầy giảng Phúc Âm. Bạn có đồng ý hay không là tùy thuộc vào BẠN ĐƯỢC RÈN ĐÚC TRONG MÔI TRƯỜNG NÀO!

Chúa biết con, con người nặng phần tính

Mê giàu sang, tham sắc, lại ham tài

Chúa biết con u mê dẫu đường dài

Trăm lần ngã, trăm lần Ngài nâng bước

Bốn câu này tác giả đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn tri (Chúa biết tất tần tật mọi sự). Và cô nàng cũng tự nhận biết chính mình qua những cụm từ: con u mê, trăm lần ngã…. . Không nghi ngờ gì cả, Chúc Anh là một thiếu nữ tin kính Chúa.

Chúa biết con, thấy con muôn đời trước

Vẫn yêu con dẫu ngàn lần con sai

Chúa tha con dù biết ngay ngày mai

Con lại sẽ bội Ngài như lần trước

Khi con người nhận thức đúng về Chúa, thì cũng là lúc con người nhận ra tính chất phản bội của chính mình. Chúa vẫn thành tín yêu thương cho dù con người luôn thất tín. Rất chân thật khi tác giả viết những điều này.

Chúa ơi con đáng gì mà vẫn phước

Được làm con mà chẳng xứng ân Trời

Chúa ơi con luôn mãi mãi muôn đời

Vẫn hèn mọn với những điều nhỏ nhặt

Con vẫn sợ vẫn lo với bệnh tật

Cứ đeo mang lo lắng của phù vân

Chúa ơi, con một phút được phân trần

Con yếu đuối nên trăm ngàn điều sợ

Khi tác giả đối diện với Thiên Chúa yêu thương, nhà thơ ngạc nhiên trước ân sủng của Ngài:.. con đáng gì mà vẫn phước… Nếu bạn đã từng nếm trải ơn ban thiên thượng, bạn dễ dàng Amen với điều này? Trong hai khổ thơ trên tác giả tiếp tục tự bạch chính mình và …lo sợ:

Con yếu đuối nên trăm ngàn điều sợ.

Chúa yêu con ban Thánh Thần phù trợ

Dạy con đừng lo sợ chuyện thế gian

Cuộc sống con là ở cõi thiên đàng

Điều nên sợ là không đẹp lòng Chúa.

Kết luận có hậu ở bốn câu sau cùng. Tác giả tiếp nhận lời dạy từ Lời Chúa: đừng lo sợ chuyện thế gian. Sống gởi thác về. Làm thân lữ khách – là niềm tin của Cơ đốc giáo: Cuộc sống con là ở cõi thiên đàng.

Cuối cùng chỉ còn một nỗi SỢ: nên sợ là không đẹp lòng Chúa. Còn tất cả những cái sợ khác – no problem!

Theo YouVersion, một ứng dụng đọc Kinh Thánh trên di động hàng đầu hiện nay, một câu Kinh Thánh về sự bảo vệ, chu cấp và an ủi thiên thượng của Đức Chúa Trời đã trở thành câu được chia sẻ, đánh dấu và lưu lại nhiều nhất trên toàn cầu trong năm 2022 vừa qua.

Ê-sai 41:10 là câu Kinh Thánh đó.

Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.

Một nhà nghiên cứu Kinh Thánh tổng kết cụm từ  ‘Đừng sợ’ xuất hiện trong Kinh Thánh 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm cộng với một lần cho năm nhuận. Nhưng cho dù những lời động viên cổ vũ này xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta hãy luôn nhớ rằng những lời này được Đấng Tạo Hóa nói với tạo vật của Ngài. Ngài là Đấng bảo con cái Ngài đừng sợ hãi vì Ngài  có thể giúp chúng ta vượt qua cơn bão dữ dội và chữa lành những tấm lòng tan vỡ.

Ngài là Đấng bảo chúng ta đừng lo lắng và ra lệnh cho chúng ta đừng lo lắng về những kẻ làm ác. Ngài mời chúng ta trao mọi lo lắng cho Ngài vì Ngài quan tâm đến chúng ta và hứa sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi,  cho đến tận thế. Chúa Giê-su là Đấng Truyền lệnh cho chúng ta không được nản lòng hay mất tinh thần vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và lẽ thật đó là đầy đủ cho Cơ đốc nhân.

“Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi. Đừng lo lắng nhìn quanh ngươi,” là những lời khích lệ của Ngài, “vì ta là Đức Chúa Trời của ngươi. Đừng sợ…” Khi Đức Chúa Trời của vũ trụ, Đấng đã sai Con của Ngài làm Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và trả giá cho tội lỗi của chúng ta trên Thập tự giá bảo chúng ta đừng lo lắng… chúng ta  nên đơn giản tin vào Lời Ngài, áp dụng theo Lời Ngài và không sợ hãi trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đức tin nơi những lời hứa quý giá của Ngài là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nơi tất cả chúng ta, và chúng ta được cảnh báo rằng nếu không tin cậy Lời Ngài thì chúng ta không thể làm hài lòng Ngài. Nhưng Chúa rất nhân từ đối với chúng ta vì Ngài biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Chúa rất kiên nhẫn và vô cùng nhân từ, đồng thời Ngài biết rằng rất nhiều điều có thể gây ra sự nghi ngờ và sự nản lòng khiến cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng, vì vậy Ngài thường mở rộng những lời an ủi của Ngài bằng  cách nhấn mạnh về lòng nhân từ vĩ đại của Ngài.  “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; Đừng lo lắng nhìn quanh ngươi, vì Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, Ta sẽ củng cố ngươi, chắc chắn Ta sẽ giúp đỡ ngươi, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.”

Có ba phần được khai triển áp dụng trong câu này:

1.Thứ nhất, chúng ta đừng sợ vì Chúa đã hứa sẽ củng cố tất cả những gì thuộc về Ngài, và Chúa Giê-su mở rộng lẽ thật này cho sứ đồ Phao-lô khi Ngài nói với ông: “Ân điển ta đủ cho ngươi: vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.”

2.Thứ hai, Chúa tiếp tục trợ giúp những gì chúng ta cần, Ngài sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài luôn giúp đỡ trong cơn gian truân.” Thật vậy, chính Chúa Giê-su đã hứa: “Ta luôn ở cùng các ngươi cho đến tận thế”. Hơn nữa, Ngài thậm chí còn gửi Đức Thánh Linh  của Ngài đến để trở thành Đấng Dẫn dắt hiện tại và là Đấng An ủi thường trú trong chúng ta mọi lúc mọi nơi: “Và ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An ủi khác, để Ngài ở với các ngươi đời đời.”

3.Thứ ba, sự trấn an, dang rộng vòng tay yêu thương của Ngài, với lời cam kết nâng đỡ chúng ta bằng cánh tay hữu công bình của Ngài và ngăn bước chúng ta khỏi xiêu vẹo bằng cách bao bọc chúng ta trong vòng tay công bình của Ngài: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.

Những lời khích lệ và an ủi này đã được nói với Y-sơ-ra-ên qua miệng của nhà tiên tri Ê-sai: “Đừng sợ,” là mệnh lệnh mà họ được ban cho, đi kèm với lời hứa vinh quang nhất: “Đừng sợ – vì ta ở cùng ngươi. đừng lo lắng nhìn quanh ngươi, vì Ta là Đức Chúa Trời của ngươi và Ta sẽ củng cố ngươi, chắc chắn Ta sẽ giúp đỡ ngươi, chắc chắn Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng cánh tay phải công bình của Ta.” Và cũng chính chỉ dẫn này và sự bảo đảm tuyệt vời này được ban cho  hội thánh hôm nay là Thân thể của Đấng Christ.

 Đấng Christ là sự công chính của chúng ta, Đấng Christ luôn giúp đỡ chúng ta trong lúc gian truân, và chính Đấng Christ mà ân điển của Ngài luôn đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta vì Đấng Christ là sự che phủ của chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sợ hãi nếu Đức Chúa Trời ở bên chúng ta? Ai còn ở đó để sợ hãi? Cho dù lời an ủi ‘Đừng Sợ’ xuất hiện trong Kinh Thánh 366 lần hay chỉ một lần, chúng ta nên lắng nghe Lời Ngài và tin cậy vào lời hứa của Ngài vì Lời Ngài đáng tin cậy và chân thật.

Lời cầu nguyện:

Lạy Cha yêu dấu, con biết rằng có nhiều lần nỗi sợ hãi đã thay thế đức tin trong lòng con, nhưng tại sao con phải sợ hãi khi Ngài đã nói với con rất nhiều lần là đừng sợ? Cảm ơn Ngài vì Ngài hứa sẽ luôn ở bên con, củng cố con, ở bên con và nâng đỡ con bằng cánh tay hữu công bình của Ngài, vì điều đó con cảm ơn Ngài và chúc tụng danh thánh của Ngài. Trong danh của Chúa Giê-su, con cầu nguyện. AMEN.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên