Trang Chủ BIỆN GIÁO Cơ đốc nhân bị quỷ nhập?

Cơ đốc nhân bị quỷ nhập?

553
0
SHARE

Kinh Thánh không đưa ra khẳng định việc Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay không. Tuy nhiên, kể từ lúc Cơ Đốc nhân được Thánh Linh ngự trong lòng (Rô-ma 8:9-11; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19; Ê-phê-so 1:13) chắc rằng Chúa Thánh Linh sẽ không cho phép ma quỷ ở cùng một người mà có sự hiện diện của Ngài. Đôi khi điều này gây ra vấn đề tranh luận, tuy nhiên, chúng tôi mạnh dạn giữ niềm tin rằng Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ nhập. Chúng tôi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc bị quỷ nhập với việc ma quỷ áp bức hoặc chịu ảnh hưởng của ma quỷ. Quỷ nhập bao hàm ma quỷ kiểm soát trực tiếp trên những tư tưởng hoặc các hành động của con người (Lu-ca 4:33-35; 8:27-33; Ma-thi-ơ 17:14-18). Ma quỷ áp bức hoặc ảnh hưởng liên quan đến ma quỷ hay nhiều ma quỷ tấn công tâm linh hoặc xúi giục con người thực hiện các hành vi tội lỗi (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia-cơ 4:7). Chú ý rằng trong tất cả các đoạn Tân Ước liên quan tới cuộc chiến tâm linh, chúng ta không bao giờ nói đuổi quỷ ra khỏi tín hữu (Ê-phê-sô 6:10-18). Những tín hữu được dạy phải chống lại ma quỷ, không phải đuổi nó ra ngoài (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia cơ 4:7).

Cơ Đốc nhân được Đức Thánh Linh ngự trị (Rô-ma 8:9-11, 1 Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Chắc chắn Đức Thánh Linh không thể cho phép ma quỷ nhập vào người mà Ngài đang ngự trị (Ê-phê-sô 1:13). Không thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép một trong những con cái của Ngài đã được mua chuộc bởi huyết của Đấng Christ (I Phi-e-rơ 1:18-19) và được trở thánh một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) bị quỷ nhập hay bị quỷ kiểm soát. Là người tín hữu, chúng ta chiến đấu với Satan và các quỷ của hắn, nhưng không phải từ bên trong chúng ta. Sứ đồ Giăng tuyên bố “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Ai ở trong chúng ta? Chúa Thánh Linh. Ai ở trong thế gian? Satan và các quỷ của nó. Vì vậy, tín hữu đã thắng hơn thế gian của ma quỷ, và trường hợp cho rằng quỷ nhập vào tín hữu không có cơ sở của Kinh Thánh.

Với bằng chứng mạnh mẽ của Kinh Thánh một Cơ Đốc nhân trong quan điểm không thể nào bị quỷ nhập, một số giáo sư Kinh Thánh dùng thuật ngữ “Quỷ ám” để cho rằng ma quỷ kiểm soát trên Cơ Đốc nhân. Một số tranh luận rằng trong khi Cơ Đốc nhân không có thể bị quỷ ám người khác cho rằng Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ ám. Tiêu biểu, việc mô tả quỷ ám gần đúng với việc mô tả bị quỷ nhập. Vì thế kết quả đưa ra là giống nhau. Thay đổi thuật ngữ không phải là thay đổi thực tế rằng ma quỷ không thể cư trú hay kiểm soát hoàn toàn Cơ Đốc nhân. Ảnh hưởng của ma quỷ và áp lực của nó đối với Cơ Đốc nhân là có thật, không nghi ngờ. Nhưng đơn giản là Kinh Thánh không nói đến Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay bị quỷ ám.

Rất nhiều lý lẽ cho rằng một Cơ Đốc nhân bị quỷ ám chỉ là trải nghiệm cá nhân, như là việc họ thấy một người nào đó “chắc chắn” là Cơ Đốc nhân nhưng lại có những biểu hiện bị quỷ không chế.. Có một điều rất quan trong là chúng ta không nên để trải nghiệm cá nhân ảnh hưởng đến việc diễn giải Kinh Thánh. Hơn thế nữa chúng ta phải xàng lọc ra những kinh nghiệm cá nhân qua lẽ thật của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17) Khi thấy người mà chúng ta nghĩ rằng là Cơ Đốc nhân có dấu hiệu bị quỷ ám nên khiến cho chúng ta thắc mắc về đức tin chân thật của người ấy. Nó không nên khiến chúng ta thay đổi quan điểm về việc liệu một Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ ám/nhập hay không. Có lẽ một người đó thật là Cơ Đốc nhân nhưng bị quỷ bức hại hay gặp phải những vấn đề tâm lý. Nhưng một lần nữa kinh nghiệm chúng ta phải được kiểm chứng bằng Kinh Thánh, không phải là ngược lại.

English

gotquestions.org

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên