Trang Chủ TRANG CHỦ CHÚNG TA CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỀ ĐIỀU GÌ?

CHÚNG TA CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỀ ĐIỀU GÌ?

647
0
SHARE

“Nếu chúng ta xin bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn ngài thì ngài nghe chúng ta”.

1 Giăng 5:14

Chúng ta có thể cầu nguyện về một số điều nào?

 • Ma-thi-ơ 6:9, 10

  Cầu xin cho ý muốn Đức Chúa Trời được thực hiện.

 • 1 Sử ký 29:10-13

  Cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn.

 • Ma-thi-ơ 6:11-13

  Cầu nguyện về những nhu cầu và mối quan tâm riêng.

 • Lu-ca 11:13

  Xin Đức Chúa Trời ban Thánh Linh.

 • Gia-cơ 1:5

  Xin sự khôn ngoan để có những quyết định đúng.

 • Phi-líp 4:13

  Xin sức mạnh để chịu đựng.

 • Ê-phê-sô 1:3, 7

  Xin tha tội.

 • Công vụ 12:5

  Cầu nguyện cho người khác.

 • Điều gì nên là quan trọng nhất trong lời cầu nguyện của chúng ta? Đó là Đức Giê-hô-va và ý muốn của ngài. Chúng ta nên cảm tạ ngài từ đáy lòng về mọi điều ngài đã làm cho mình (1 Sử ký 29:10-13). Khi Chúa Giê-su xuống trái đất, ngài đã dạy các môn đồ cách cầu nguyện. (Đọc Ma-thi-ơ 6:9-13). Ngài nói rằng trước hết chúng ta nên cầu nguyện cho danh Đức Chúa Trời được nên thánh. Sau đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta nên cầu xin cho Nước Đức Chúa Trời đến và ý muốn của Đức Giê-hô-va được thực hiện trên khắp đất. Chỉ sau khi cầu nguyện về những  điều quan trọng này, Chúa Giê-su mới nói chúng ta nên cầu nguyện về các nhu cầu cá nhân. Khi đặt Đức Giê-hô-va và ý muốn của ngài lên hàng đầu trong lời cầu nguyện, chúng ta cho thấy điều gì là quan trọng nhất đối với mình.

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên