Trang Chủ DƯỠNG LINH Những Điều Nhỏ Mọn?

Những Điều Nhỏ Mọn?

434
0
SHARE

For who has despised the day of small things? —Zechariah 4:10

Tôi thường gặp những người cho rằng họ chỉ làm công việc nhỏ nhoi ở một nơi không mấy ai biết. Họ thường xuyên nản lòng vì cô đơn và cảm thấy sự phục vụ của họ không mấy ý nghĩa. Khi nghe họ nói, tôi nghĩ đến câu nói của một vị thiên sứ trong cuốn Ra Khỏi Thế Giới Yên Lặng của C. S. Lewis, “Dân xứ tôi có luật không nói cho bạn về kích cỡ hay con số. . . để bạn không tỏ lòng kính trọng những điều vô ích mà bỏ qua điều thật sự giá trị”.

Về văn hóa, điều lớn hơn thì tốt hơn – kích cỡ là thước đo chính xác nhất của sự thành công. Chỉ người mạnh mẽ mới có thể chống lại xu hướng đó, đặc biệt khi họ phục vụ ở một nơi nhỏ bé. Nhưng chúng ta không được “bỏ qua những điều thật sự giá trị”.Không phải con số không quan trọng (cả các sứ đồ cũng đã đếm số lượng người đã trở lại tin Chúa, xem Công 2:41). Chúng cho thấy số lượng người đang sống với nhu cầu đời đời. Chúng ta thảy phải luôn hành động và cầu nguyện để có nhiều người được vào vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng con số không phải là cơ sở để tự hài lòng.Chúa không kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài theo số lượng công việc hay số lượng người tham gia vào công việc đó nhưng phải trung tín làm việc vì danh Ngài.

Phục vụ Đức Chúa Trời vĩ đại bằng sức của Ngài trong những công việc nhỏ, không phải là bước đệm tiến đến sự vĩ đại, mà đó chính là sự vĩ đại.Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng không có nơi nào hay người nào nhỏ bé. Tất cả đều quý báu trong mắt Ngài. Nguyện con nhìn thấy giá trị của công việc mình và yêu mến chúng như Ngài đã làm.Trong cái nhìn của Ngài, bất cứ ai làm công việc Đức Chúa Trời theo cách của Ngài đều là quan trọng.

BÌNH LUẬN:

Nếu công việc của bạn thực sự có ý nghĩa, thì đừng đo nó bằng kích cỡ hay những con số. Trung tín với ân tứ mà Chúa đã ban và thực hành ân tứ đó là một hành động tuyệt vời.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên