Trang Chủ DƯỠNG LINH Lời Cầu Nguyện Khi Dự Tiệc Thánh

Lời Cầu Nguyện Khi Dự Tiệc Thánh

711
0
SHARE

Không một chỗ nào trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta nên tổ chức Tiệc Thánh bao nhiêu lần. 1 Cô-rinh-tô 11:23-26 ghi lại những hướng dẫn cho Tiệc Thánh: “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Giê-su, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta mọi hướng dẫn cần thiết để thực hiện lễ Tiệc Thánh và để hiểu ý nghĩa những gì mà chúng ta đang làm.

Bánh mà Chúa Giê-su bẻ ra tượng trưng cho thân thể của Ngài đã bị vỡ ra trên thập tự giá vì chúng ta. Chén tượng trưng cho huyết Ngài vì chúng ta đổ ra, ấn chứng một giao ước giữa Ngài và chúng ta. Mỗi khi chúng ta thực hiện nghi lễ Tiệc Thánh, chúng ta không chỉ nhớ đến những gì Ngài đã làm cho chúng ta, mà chúng ta còn “thể hiện” điều đó cho tất cả những ai trông xem và tất cả những người tham dự. Tiệc Thánh là một bức tranh đẹp về những gì đã xảy ra ở thập tự giá, ý nghĩa của nó và cách nó tác động đến cuộc sống của chúng ta với tư cách là những tín đồ.

Dường như, bởi vì chúng ta tổ chức Tiệc Thánh để tưởng nhớ về sự chết của Đấng Christ, chúng ta nên thực hiện nó khá thường xuyên. Một số hội thánh tổ chức Tiệc Thánh mỗi tháng; một số khác làm điều đó hai tháng một lần; một số khác hàng tuần. Vì Kinh Thánh không cho chúng ta chỉ dẫn cụ thể về số lần, nên có một số quyền rộng rãi trong việc tổ chức Tiệc Thánh thường xuyên như thế nào trong một hội thánh. Nó thường vừa đủ để làm mới lại sự tập chú vào Đấng Christ, mà không thường xuyên đến mức nó trở thành thủ tục. Trong mọi trường hợp, tần suất không phải là điều quan trọng mà là thái độ tấm lòng của những người tham dự. Chúng ta nên tham dự với lòng tôn kính, tình yêu và ý thức sâu sắc về lòng biết ơn đối với Chúa Giê-su, Đấng sẵn sàng chết trên thập tự giá để nhận lấy chính tội lỗi của chúng ta.

https://www.gotquestions.org/Viet

PRAYER:
KHI ĂN BÁNH
Lạy Chúa Giê-su, con đến với Chúa và nhớ lại những gì Chúa đã làm cho con trên thập tự giá. Cảm tạ Chúa đã yêu thương con đến nỗi đã ban sự sống đời đời cho con.
Cảm tạ Chúa Ngài bằng lòng chịu đau đớn, nhục hình, đòn roi trong thân thể của Ngài để con nhận được sự chữa lành. Khi dự tiệc thánh này, con xin nhận lãnh sự sống phục sinh, sức khỏe sung mãn, sự chữa lành từ Ngài. Nhờ ân điển Chúa, suốt cuộc đời này chúng con được sống trong sự khỏe mạnh. Mắt con sẽ không làng, sức con sẽ không giảm, và không có bệnh tật nào có thể xâm hại con nhờ quyền năng phục sinh của Chúa lưu xuất.

KHI UỐNG CHÉN
Cảm tạ Chúa Giê-su về dòng huyết quí báu của Ngài. Nhờ đó Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của con. Con đứng trước mặt Chúa được xưng công bình và nhận được sự tha thứ của Ngài. Dòng huyết Chúa cứu con khỏi mọi sự rủa sả, và  bây giờ  con nhận lãnh tất cả sự phước hạnh mà Ngài đã hứa ban cho người công bình trong Kinh Thánh.

Nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên