Trang Chủ DƯỠNG LINH Tôn Vinh Cá Nhân Hơn Chúa?

Tôn Vinh Cá Nhân Hơn Chúa?

51
0
SHARE
“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là những kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Cor. 1:26-29)
Lưu ý là “không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.” Câu này cũng được hiểu: không có nhiều, nhưng cũng có một vài người theo tiêu chuẩn này. Ví dụ Môi-se, Đa-ni-ên, Phao-lô … là những người có học thức cao.
Những người được Đức Chúa Trời lựa chọn là những người như trên. Đức Chúa Trời không dùng những người tự đề cao sự thông sáng và khôn ngoan của bản thân. Bởi những người như vậy sau khi tiến hành một việc gì đó thì thường bị cám dỗ sinh lòng kiêu ngạo, nghĩ rằng “Chính bản thân tôi đã làm việc này.” Họ bày tỏ sự công bình riêng của họ lớn hơn là dâng vinh hiển về Đức Chúa Trời.
Có người nói rằng “Tôi cũng thích mục sư giảng đạo hay, thế nhưng cứ ở cạnh mục sư giảng đạo hay trải qua nhiều năm, thì tôi khó có thể trông thấy Đức Chúa Trời, do Ngài bị che khuất bởi khuôn mặt của mục sư.” Bạn nghĩ gì về câu nói ấy?
Nói như vậy không có nghĩa là mục sư giảng dở mới là tốt. Lời ấy có nghĩa rằng thông qua giảng dạy Kinh thánh thì Đức Chúa Trời phải được vinh hiển nhiều hơn và chiếm giữ vị trí lớn hơn nữa trong tấm lòng của chúng ta. Còn nếu chỉ tôn cao vị mục sư tài năng hay mục sư có ơn thì ấy là sai lầm lớn.
Trước mặt mọi người, chúng ta là tấm gương để phản chiếu Đức Chúa Trời. Nếu có người nào đề cao thái quá những người chăn rao giảng lời của Đức Chúa Trời, thì từ giờ xin cẩn thận không đánh giá cao con người trổi hơn sự thương xót của Đức Chúa Trời, mà hãy nhìn vào Đức Chúa Trời được phản chiếu thông qua những người chăn bầy ấy. Nếu người rao truyền lời của Đức Chúa Trời được tôn cao quá mức, làm cho người khác chỉ còn biết đến ông ấy mà hình ảnh của Đức Chúa Trời bị lu mờ thì thật là nguy hiểm.
Chúng ta phải bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua hành vi của chúng ta. Đây mới chính là đức tin đúng đắn. Chúng ta tuyệt đối không nên quên rằng bổn phận của chúng ta chính là kính sợ Đức Chúa Trời và bày tỏ ra vinh hiển của Ngài.
“Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” Xin Chúa giữ chúng ta được như vậy. Amen.
TÔI GIẤU MÌNH TRONG ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA. NGÀI PHẢI DẤY LÊN TÔI PHẢI HẠ XUỐNG
admin
SHARE
Bài trướcChọn Niềm Vui
Bài sauRa-chên

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên