Trang Chủ DƯỠNG LINH Tất Cả Vì Yêu

Tất Cả Vì Yêu

864
0
SHARE

TẤT CẢ VÌ YÊU

Chúa làm tất cả vì yêu

Vì yêu Chúa phải chịu nhiều lầm than

Vì yêu Chúa đến trần gian

Vì yêu Chúa chịu cơ hàn thế nhân

Vì yêu Chúa đã phó thân

Đòn roi tan nát giập bầm máu tuôn

Vì yêu Chúa chịu cực hình

Chết treo thập giá rẫy ruồng khinh chê

Vì yêu cam chịu mọi bề

Nhục nhã đau đớn chẳng hề than van

Đền thay tội lỗi nhân gian

Đớn đau Chúa gánh- bình an cho người

Sống lại thăng thiên về trời

Ban điều răn mới là Lời Thánh Kinh

“Yêu Chúa hết thân, hồn, linh

Yêu người như thể chính mình” không sai

Yêu đừng phân biệt một ai

Yêu người như thể chính Ngài yêu ta…

Vì yêu nên phải xông pha

Vào đời đau khổ giảng rao tin lành

Vì yêu nên phải thực hành

Theo Lời Chúa dạy  thành toàn ý Cha

Vì yêu nên chẳng tiếc gì

Gian nan thử thách đường đi gập ghềnh

Vì yêu nên giữ tâm bền

Hết lòng phục vụ đáp đền tình yêu

Nhận được từ Chúa thật nhiều

Biết bao ân điển tình yêu dẫy đầy

Vì yêu dâng lại thân này

Để hầu việc Chúa tỏ bày tình yêu

Thân, hồn, linh có bao nhiêu?

Vì yêu dốc đổ tình yêu cho đời…

Bạch Vũ
Đà Nẵng, 18/6/2022

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên