Trang Chủ ENGLISH Sự Bình An Là Một Món Quà

Sự Bình An Là Một Món Quà

1257
0
SHARE

Bình An là một món quà
Vui mừng đón nhận vạn lần tạ ơn
Bình an giữa thế giới buồn
Ca khen Thiên Hựu tôn vinh Cha trời

https://www.youtube.com/watch?v=C7BtGs1w6hA

Bình An Không Phải Là Sống Không Có Nan Đề
Mục Sư Rick Warren“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27 –BTT)Mọi người nghĩ rằng họ có chìa khóa của sự bình an cho tâm hồn – hoặc ít nhất họ muốn bạn nghĩ như thế, để bạn sẽ mua sản phẩm của họ.  Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo nước hoa gọi là nước hoa “Bình an”.  Mẩu quảng cáo hứa rằng: “Hãy xức nước hoa này để có cảm giác thanh thản.”  Các bạn thân mến, nếu điều đó mà dễ như vậy, thì thật là tuyệt – chỉ cần xức một ít nước hoa, và bạn sẽ có sự bình an trong tâm hồn.

Sự bình an trong tâm trí là một khái niệm quan trọng trong cuộc sống đến nỗi người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm kiếm nó.  Họ sẵn sàng tốn nhiều tiền đi đến những vùng đất xa lạ.  Họ sẵn sàng đưa lên mũi hít loại thuốc làm hư hại não.  Họ sẵn sàng thử nghiệm những nghi lễ của Thời Đại Mới.  Họ không ngại làm bất cứ điều gì.

Nhưng sự thật là, có rất ít người trên thế giới cảm thấy bình an với chính mình.  Hầu hết đều mang trong người sự đè nén, lo lắng, căng thẳng cao độ trong cuộc sống.  Là một mục sư, tôi nhận thấy ba điều có xu hướng cướp mất đi sự bình an của chúng ta:

1. Khi hoàn cảnh không thể kiểm soát được, chúng ta thường mất đi sự bình an.  Phần lớn cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.  Bạn bị kẹt xe hàng giờ và lỡ mất một sự kiện quan trọng.  Một cặp vợ chồng cố gắng hết sức để có một đứa con mà vẫn không được.  Khi những điều này xảy ra, dù lớn hay nhỏ, đều khiến cho chúng ta cảm thấy chán nản và và mất đi sự bình an trong tâm trí.

2. Khi con người không thể thay đổi, chúng ta có khuynh hướng mất đi sự bình an.  Bản chất con người có xu hướng chống lại sự thay đổi.  Và họ thường bực bội khi chúng ta cố gắng thay đổi họ.  Cách nhanh nhất để đánh mất sự bình an trong tâm trí chúng ta là cố gắng thay đổi người khác, vì hầu hết mọi người đều không muốn thay đổi.

3. Khi có những vấn đề không thể giải thích được, chúng ta dễ dàng mất đi sự bình an. Chúng ta đều biết rằng cuộc đời này không có sự công bằng.  Không phải ai cũng đều có một kết thúc tốt đẹp.  Không phải mọi thứ lúc nào cũng hóa ra điều tốt hay đúng.  Song điều khó khăn hơn nữa là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được lý do tại sao lại như thế.  Và khi chúng ta không biết tại sao lại thế thì chúng ta thường có xu hướng lo lắng, khắc khoải, căng thẳng và rồi chúng ta mất đi sự bình an.

Chúa đã hứa ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, vì đó là một nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.  Một trong những danh xưng tiếng Hê-bơ-rơ của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va Sa-lôm. “Sa-lôm” nghĩa là bình an.  Giê-hô-va Sa-lôm nghĩa là “Ta là Đức Chúa Trời bình an.”  Chúa Jesus phán trong Giăng 14:27 rằng: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.  Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (BTT)

Nếu Chúa hứa rằng: “Ta ban cho người món quà sự bình an,” thì Ngài có ý định như vậy.  Sự bình an không phải là điều mà bạn phải làm gì đó để có được.  Đó cũng không phải là điều mà bạn có được vì bạn xứng đáng.  Đó không phải là điều mà bạn cố gắng để có được.  Bạn không cần phải van xin để có sự bình an.  Bạn không cần phải nài nỉ để được sự bình an.

Sự bình an không có nghĩa là sống một đời sống không có vấn đề gì.  Nói một cách đơn giản, đó là một món quà mà bạn phải nhận, và nó có sẵn cho bạn ngày hôm nay.

Thảo luận

Những hoàn cảnh không thể kiểm soát nào đã cướp đi sự bình an của bạn gần đây?

Theo bạn, vì sao Chúa cho phép chúng ta gặp những khó khăn, nan đề?

Kết quả của việc sống trong sự bình an là gì?

Peace Is Not Problem-free Living
By Rick Warren“I am leaving you with a gift — peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid.” (John 14:27 NLT)Everybody thinks they have the key to peace of mind — or at least they want you to think so, so you’ll buy their product. I saw an ad for a perfume the other day called “Peace” perfume. The ad promised, “Wear it to feel serenity.” Now, folks, if it were that easy, it would be great — just put on a little perfume, and you’ll have peace of mind.

Peace of mind is such an important concept in life that people will do almost anything to find it. They will travel to exotic places at great expense. They will sniff a brain-destroying drug up their nose. They will experiment with New Age rituals. They will try all kinds of things.

But the truth is, very few people in this world are at peace with themselves. Most people carry a high degree of stress, anxiety, or tension in their lives. As a pastor, I have noticed that there are three things that tend to rob our peace:

1. When circumstances are uncontrollable, we often lose our peace. Much of life is beyond your control. You sit in gridlock traffic for hours and miss an important event. A couple keeps trying desperately for a baby, and it just isn’t happening. When these things — big or small — happen, we get frustrated and lose our peace of mind.

2. When people are unchangeable, we tend to lose our peace. People naturally resist change. And they resent it when we try to change them. The quickest way to lose our peace of mind is to try to change somebody else, because most people are just not going to change.

3. When problems are unexplainable, it’s easy to lose our peace. We know that life is not fair. Not everybody has a happy ending. Things don’t always turn out right. What makes it more difficult is that we are not always going to know why. And when we don’t know why, we tend to get anxious, nervous, and stressed, and we lose our peace.

God has promised peace of mind, because it’s a fundamental need of your life. One of the Hebrew names of God is Jehovah Shalom. “Shalom” means peace. “Jehovah Shalom” means “I am the God of peace.” Jesus says in John 14:27, “I am leaving you with a gift — peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid” (NLT).

If God says, “I’m offering you a gift of peace,” he means it. It’s not something you work for. It’s not something you deserve. It’s not something you try for. You don’t beg for peace. You don’t plead for peace.

Peace has nothing to do with problem-free living. It is simply a gift that you must accept, and it’s available to you today.

Talk It Over

What are the uncontrollable circumstances that have robbed your peace lately?

Why do you think God allows us to have problems?

What are the results of living in peace?

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên