Trang Chủ DƯỠNG LINH Nghe Bài Giảng, Luyện Tiếng Anh

Nghe Bài Giảng, Luyện Tiếng Anh

48
0
SHARE

Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy? Ma-thi-ơ 26:54

Bài học nhập môn về aikido, môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản, là bài học mở rộng tầm mắt. Giáo viên nói với chúng tôi rằng khi đối mặt với kẻ tấn công, phản ứng đầu tiên chúng ta nên có là “bỏ chạy”. Thầy nói rất nghiêm túc: “Chỉ khi không thể bỏ chạy, thì các bạn mới chiến đấu.”

Bỏ chạy? Tôi đã rất ngạc nhiên. Tại sao người hướng dẫn tự vệ lão luyện này lại bảo chúng tôi bỏ chạy? Điều đó có vẻ phản trực giác – cho đến khi thầy giải thích rằng hình thức tự vệ tốt nhất là tránh đánh nhau ngay từ đầu. Tất nhiên rồi!

Khi một số người đến bắt Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã phản ứng bằng cách rút gươm tấn công một người trong số họ (Mat. 26:51; xem Gi. 18:10). Nhưng Chúa Jêsus bảo ông cất gươm đi và Ngài phán: “Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng, việc nầy phải xảy ra như vậy?” (Mat. 26:54).

Mặc dù ý thức về công lý là quan trọng, nhưng cũng rất quan trọng để hiểu biết về mục đích và vương quốc của Đức Chúa Trời – là vương quốc “đảo ngược” kêu gọi chúng ta yêu kẻ thù và lấy điều thiện trả điều ác (5:44). Điều này hoàn toàn trái ngược với cách thế giới thường phản ứng, nhưng đó là điều Chúa muốn nuôi dưỡng trong chúng ta.

Lu-ca 22:51 thậm chí còn mô tả Chúa Jêsus chữa lành tai cho người đàn ông mà Phi-e-rơ đã tấn công. Trong những tình huống khó khăn, nguyện chúng ta học cách phản ứng như Chúa đã làm, luôn tìm kiếm sự hòa thuận và phục hồi vì Ngài sẽ chu cấp những gì chúng ta cần.

Gần đây, bạn đã phản ứng thế nào trước một tình huống khó khăn? Bạn nghĩ Chúa Jêsus sẽ phản ứng thế nào trong tình huống đó?

The introductory lesson on aikido, a traditional Japanese form of martial arts, was an eye-opener. The sensei, or teacher, told us that when faced with an attacker, our first response should be to “run away.” “Only if you can’t run away, then you fight,” he said seriously.

Run away? I was taken aback. Why was this highly skilled self-defense instructor telling us to run away from a fight? It seemed counterintuitive—until he explained that the best form of self-defense is to avoid fighting in the first place. Of course!

When several men came to arrest Jesus, Peter responded as some of us might have by drawing his sword to attack one of them (Matthew 26:51; see John 18:10). But Jesus told him to put it away, saying, “How then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?” (Matthew 26:54).

While a sense of justice is important, so is understanding God’s purpose and kingdom—an “upside-down” kingdom that calls us to love our enemies and return evil with kindness (5:44). It’s a stark contrast to how the world might react, yet it’s a response that God seeks to nurture in us.

Luke 22:51 even describes Jesus healing the ear of the man Peter had struck. May we learn to respond to difficult situations as He did, always seeking peace and restoration as God provides what we need.

By:  Leslie Koh

https://odb.org/VN/2022/05/25/run-away

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên