Trang Chủ DƯỠNG LINH Nhận Lấy Nước Sống

Nhận Lấy Nước Sống

314
0
SHARE

Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không (Khải-huyền 22:17)Chúa Jêsus phán: Khá nhận lấy cách nhưng không. Ngài không muốn cho chúng ta phải trả tiền hay chuẩn bị trước. Ngài không tìm xem chúng ta có những cảm xúc do đức hạnh để giới thiệu chúng ta. Nếu bạn không có những xúc động tốt đẹp, thuận hợp nhưng chỉ có ý muốn mà thôi, bạn vẫn được Ngài khuyên mời: Hãy đến! Bạn không tin và không thấy gì cần ăn năn chăng? Hãy đến với Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn các cảm thức ấy. Hãy đến với tình trạng hiện tại, hiện có, của bạn và nhận nhưng không không cần tiền bạc, không cần trả giá gì. Ngài tự hiến thân cho những ai có cần. Những máy nước ở góc phố bạn ở là những tiện nghi công ích có giá trị, vì chúng ta khó có thể tưởng tượng được một người nào lại điên dại, lo cho túi tiền của mình đến độ ra đứng trước một máy nước công cộng như thế và nói rằng: Tôi không thể uống được nước nầy vì không có năm pounds (tiền Anh) trong túi. Dầu nước ấy có nghèo đến đâu đi nữa, vẫn có một máy nước để người ấy ngay trong địa vị hiện tại cũng có thể uống được.

Khách qua đường dầu ăn mặc sang trọng hay nghèo khổ đến đâu cũng không cần xin phép đặc biệt mới uống nước; máy nước đã có tại đó bảo đảm rằng người ta có thể uống nước của nó nhưng không nghĩa là vô điều kiện, khỏi trả tiền. Một số bạn bè có lòng tốt, có tinh thần phóng khoáng đã cho đặt nước mát mẻ ở đó, thì chúng ta có thể đến để giải khát, khỏi phải thắc mắc gì cả. Có lẽ chỉ có người giàu có, di chuyển bằng các loại xe sang trọng, mới là số người chịu nhịn khát đi rong phố mà không đến uống nơi các máy nước công cộng. Họ khát thật đấy, nhưng không dám nghĩ đến việc xuống xe để đến đó uống nước một cách quê kệch như vậy.

Có lẽ họ nghĩ rằng đến uống nơi máy nước công cộng như vậy sẽ làm mất giá trị của họ đi, cho nên họ cứ chịu khát mà ngồi trên xe. Ôi, hiện có biết bao nhiêu người vốn giàu có về những công tác phước thiện nên không thể đến với Ðấng Christ! Họ bảo: Chúng tôi không thể được cứu y như con gái điếm hay số người cứ luôn miệng chửi thề. Sao lên thiên đàng bằng con đường của người cạo ống khói lò sưởi à?

Ngoài con đường của kẻ trộm cướp đã đi, không có đường nào vinh quang hơn sao? Tôi sẽ không chịu được cứu như thế. Những kẻ lên mặt kiêu căng như vậy phải chịu nhịn nước hằng sống; nhưng kẻ nào muốn, khá NHẬN LẤY NƯỚC SỰ SÁNG CÁCH NHƯNG KHÔNG.

CH SPURGEON

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên