Trang Chủ ENGLISH LISTENING ENGLISH

LISTENING ENGLISH

1395
0
SHARE

https://www.dkn.tv

Một trong những bí quyết giúp bạn cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả là nghe thật nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ tăng phản xạ nghe và nói một cách tự nhiên nhất. Loạt bài Luyện nghe tiếng Anh sẽ đem đến những bài tập đa dạng để người học nâng cao khả năng nghe – nói của mình.

1. Nghe video và điền từ còn thiếu chỗ đánh số

Never, ever, ever give up

Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they made the right choice, whether they made the most of their (1) opportunities they’ve been given. Together we have the same (2)mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted but you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.

Don’t give in, don’t back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more (3)righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service sacrifice and devotion.

Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into (4). America has been always the land of dream because America is the nation of true believer, when the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independent, they (5) our Creator 4 times. Because in America, we don’t (6) government, we worship God. It is why our currency proudly declare “IN GOD WE TRUST” and it is why we proudly proclaim that we are one nation under God.

The story of America is the story of (7) that began with deep faith, big dreams and the humble beginnings. The next Generation of American(8) never ever give up.

There’ll be time in your life, you’ll want to quit, never give up. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with (9) and pride. Demand the best from yourself.

The more people tell you that’s not (10), that it can’t be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation.

Đáp án

(1) opportunities

(2) mission

(3) righteous

(4) action

(5) invoked

(6) worship

(7) adventures

(8) leaders

(9) dignity

(10) possible

Dịch song ngữ bài nghe

Never, ever, ever give up

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they made the right choice, whether they made the most of their opportunities they’ve been given. Together we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted but you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.

Nhiều năm nữa, một số người có thể nhìn lại và tự hỏi bản thân rằng mình có đưa ra quyết định đúng đắn không, có tận dụng được nhiều nhất các cơ hội được ban cho hay không. Chúng ta cùng có chung một sứ mệnh. Trong hành trình cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng công bằng. Bạn sẽ thấy những điều xảy ra với bạn mà bạn không đáng phải chịu đựng, và không phải lúc nào bạn cũng được bảo đảm. Nhưng bạn phải cố gắng hết sức mình và chiến đấu, chiến đấu, và chiến đấu. Đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Don’t give in, don’t back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service sacrifice and devotion.

Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng dừng làm những điều mà bạn cho là đúng. Không bao giờ có điều gì đáng làm mà lại đến một cách dễ dàng cả. Bạn càng chiến đấu cách công chính, bạn lại càng phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong trái tim các bạn đã ghi dấu sự hy sinh và lòng tận tụy.

Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has been always the land of dream because America is the nation of true believer, when the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independent, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don’t worship government, we worship God. It is why our currency proudly declare “IN GOD WE TRUST” and it is why we proudly proclaim that we are one nation under God.

Bây giờ các bạn phải tiến thẳng ra thế giới, biến ước mơ và hy vọng của mình trở thành hành động. Nước Mỹ luôn là mảnh đất của những giấc mơ bởi vì Mỹ là quốc gia của những tín đồ chân chính. Khi những người hành hương dừng chân tại Pylamouth, họ đã cầu nguyện. Khi các nhà lập quốc viết Bản tuyên ngôn Độc lập, họ đã cầu khẩn Sáng Thế Chủ bốn lần. Bởi vì nước Mỹ không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế. Đó là lý do vì sao trên đồng tiền của chúng ta tự hào tuyên bố rằng “CHÚNG TA TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ” và đó là lý do tại sao chúng ta tự hào tuyên bố rằng chúng ta là một quốc gia bên dưới Thượng Đế.

The story of America is the story of adventures that began with deep faith, big dreams and the humble beginnings. The next Generation of American leaders never ever give up.

Câu chuyện của nước Mỹ là câu chuyện về những cuộc phiêu lưu mà bắt đầu với niềm tin sâu sắc, những ước mơ lớn và những sự khởi đầu khiêm tốn. Những thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Mỹ sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc.

There’ll be time in your life, you’ll want to quit, never give up. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself.

Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời, bạn sẽ muốn bỏ cuộc, nhưng đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ ngừng chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng và cho những người quan tâm đến bạn. Và hãy bước đi với nhân phẩm và niềm tự hào. Hãy đặt yêu cầu cao nhất cho bản thân mình.

The more people tell you that’s not possible, that it can’t be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation.

Càng nhiều người bảo bạn rằng đó là điều không thể, rằng bạn không thể làm được, thì bạn càng phải quyết tâm một cách tuyệt đối để chứng tỏ rằng họ đã sai. Hãy coi từ “không thể” không khác gì so với từ “động lực”.

And I want to just say you are special in every way that god bless you and God bless America. Thank you very much.

Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đều rất đặc biệt theo mỗi cách mà Thượng Đế ban cho các bạn và Thượng Đế ban cho nước Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Thuần Thanh   

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên