Trang Chủ DƯỠNG LINH Bài Học Từ Giô-suê và Ca-lép

Bài Học Từ Giô-suê và Ca-lép

608
0
SHARE

ĐƯƠNG THỜI Giô-suê và Ca-lép, hai ông phải gặp cảnh trạng mà mọi người làm chứng chân chánh thuộc mọi thời đại đã và sẽ phải trải qua ấy là sự chống nghịch và ghen ghét của đồng loại. Cả hội chúng ( 600 000 người) dấy lên nghịch cùng hai người vốn chỉ nói ra sự thật và hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời (Dân 14:10).

Khi ấy cũng như ngày nay, quần chúng không ưa sự thật (chân lý). Chân lý không bao giờ được người ta hoan nghinh. Không có chỗ dành cho chân lý trong thế gian nầy, hoặc trong lòng người. Họ tiếp nhận lời dối trá và lẽ lầm lạc dưới mọi hình thức, chớ chân lý thì không bao giờ họ tiếp nhận. Ngày xưa đã vậy ngày nay chẳng khác chi, và sẽ cứ như vậy cho tới lúc mà “sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển” (Ha 2:14).

Quan trọng thay là có thể làm chứng một cách đầy đủ, rõ ràng, chẳng chút nhượng bộ, về chân lý của Đức Chúa Trời, như Giô-suê và Ca-lép! Người ta có một ý hướng mạnh mẽ, là toan thay đổi chân lý, chối bỏ chân lý và hạ thấp mực thước thiêng liêng. Vậy nên rất cần phải có chân lý trong linh hồn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và phải có thể noi theo lượng đức tin nhỏ hẹp của chúng ta rằng: “Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy” (Giăng 3:11)

“Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.”

(Thi Thiên 91:4)

(Mục Sư Lê Văn Thái)

BÌNH LUẬN: Khi cả thế giới dường như đang chống lại bạn! Không thành vấn đề, nếu bạn đang đứng với Đức Chúa Trời.

“Nếu cả thế giới chống lại tôi, tôi cũng sẽ chống lại cả thế giới” – Đó sẽ là lời tuyên bố của chúng ta khi chúng ta đang đứng cùng với Tướng Đạo Binh của Đức Giê hô va. Amen

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên