Trang Chủ ENGLISH Thanksgiving 2023

Thanksgiving 2023

371
0
SHARE

Biết ơn là một đức tính tốt. Nhưng chúng ta có biết tốt như thế nào không? Kinh Thánh cho thấy sức mạnh to lớn của lòng biết ơn.

Mặc dù tạ ơn Chúa mỗi ngày thường được xem là một việc vặt vãnh, nhưng tôi hy vọng có thể thuyết phục bạn rằng sức mạnh của lòng biết ơn vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Có rất nhiều lý do để nuôi dưỡng lòng biết ơn!

Hãy cùng khám phá sức mạnh của lòng biết ơn với 12 lợi ích từ việc tạ ơn Chúa mỗi ngày.

1. Lòng biết ơn mang lại vinh hiển cho Chúa

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ là lý do để tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn của chúng ta mang lại vinh hiển cho Chúa khi chúng ta không tôn vinh những món quà mà tôn vinh Đấng ban tặng. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận ra tất cả những gì chúng ta có không phải tự chúng ta làm ra mà đến từ Chúa.

Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 4:15)

2. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhìn thấy Chúa hành động trong đời sống mình

Lòng biết ơn giúp mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta. Chúng ta càng tạ ơn Ngài, chúng ta càng thấy Ngài hành động trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Lòng biết ơn giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, sự quan tâm chăm sóc cá nhân của Ngài và thời điểm hoàn hảo của Ngài.

Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.”  (Gia-cơ 1:16-17)

3. Lòng biết ơn đặt chúng ta vào trong ý muốn của Chúa

Chúng ta thường nghĩ ý muốn của Chúa là một kế hoạch lớn lao, sâu nhiệm, khó có ai nhận biết được hết; tuy nhiên, đôi khi, đó chỉ đơn giản là sự vâng phục. Và một phần ý muốn của Ngài dành cho chúng ta là biết ơn, không chỉ trong những ngày nắng đẹp mà cả những ngày mưa dầm nữa.

Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

4. Lòng biết ơn mang lại sự bình an

Hãy đếm những phước lành của bạn, thay vì đếm cừu vào những đêm thao thức lo toan cho cuộc sống. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận thấy bàn tay Chúa luôn ở trên mọi hoàn cảnh của chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta rằng khi chúng ta tạ ơn Ngài, Ngài ban cho chúng ta sự bình an vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4:6-7)

5. Lòng biết ơn kéo chúng ta đến gần Chúa

Biết ơn Chúa vì lòng nhân từ bao la của Ngài khiến chúng ta muốn đến gần Ngài ngày càng hơn. Chúng ta thấy điều đó khi Chúa Giê-xu chữa lành 10 người bị phong hủi. Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua, cả 10 người đều kêu lên cầu xin Ngài chữa lành cho mình. Chúa Giê-xu ra lệnh, “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ”, và đang khi đi thì họ được lành! Các ngón tay đã được phục hồi và các vết loét biến mất khi mặt và tay chân của họ có cảm giác trở lại. Chắc chắn tất cả đều vui mừng, nhưng chỉ có một người biết ơn. Chỉ có một người quay lại chỗ Chúa Giê-xu, sấp mình dưới chân và tạ ơn Ngài.

Đức Chúa Giê-xu phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”” (Lu-ca 17:17-19)

6. Biết ơn mang lại sự thỏa lòng

Có người nói rằng lòng biết ơn khiến chúng ta cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Nếu chúng ta không biết ơn những gì Chúa đã ban cho mình thì việc nhận được nhiều hơn cũng không làm chúng ta thấy thỏa mãn. Biết ơn là chìa khóa dẫn đến đời sống thỏa lòng.

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được; vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng.” (1 Ti-mô-thê 6:6-8)

7. Lòng biết ơn giúp đức tin trở nên sâu sắc

Ghi nhớ sự thành tín của Chúa trong quá khứ là động lực giúp đức tin tăng trưởng khi chúng ta đối mặt với khó khăn và thử thách mới. Nhật ký ghi lại những điều mà tôi cảm thấy biết ơn là bằng chứng cho sự thành tín của Ngài trong những ngày khó khăn nhất và trong hoàn cảnh tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên ghi nhớ những việc làm lớn lao của Ngài.

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (Thi-thiên 136:1)

8. Lòng biết ơn dẫn đến sự vui mừng

Khi lòng biết ơn trở nên đầy dẫy sẽ sản sinh ra sự vui mừng. Nhận biết lòng nhân từ dư dật của Chúa, ngay cả trong lúc khó khăn, là cửa ngõ dẫn đến niềm vui. Thi-thiên 126 cho thấy điều này rất rõ ràng khi những người Do Thái lưu vong hát lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã đưa họ trở lại Y-sơ-ra-ên. Đó là một bài thi thiên mà tôi đã sử dụng để cầu nguyện trong nhiều năm.

Khi Đức Giê-hô-va đã đưa những người bị lưu đày của Si-ôn trở về, thì chúng con như người nằm mơ. Bấy giờ miệng chúng con đầy tiếng vui cười, lưỡi chúng con reo mừng ca hát. Trong các dân ngoại, người ta nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc vĩ đại” Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại, vì thế, chúng con vui mừng.” (Thi-thiên126:1-3)

9. Lòng biết ơn dập tắt những lời dối trá của Sa-tan

Sa-tan rất quỷ quyệt! Hắn thì thầm vào tai chúng ta rằng Chúa không tốt như chúng ta nghĩ; Ngài không muốn cho chúng ta điều tốt nhất. Nhưng âm mưu của hắn cũng lâu đời như vườn Địa Đàng, nơi hắn hỏi Ê-va: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” Khi Ê-va trả lời chỉ có cây biết điều thiện và điều ác là bị cấm, Sa-tan cho rằng Chúa không cho họ hưởng được điều tốt nhất. “Các người chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

Trong một khu vườn hoàn hảo, cây cối tự sinh sôi nảy nở mà không cần phải làm việc hay nhổ cỏ, nơi mọi cây trừ MỘT cây đã được trao cho A-đam và Ê-va coi sóc, Sa-tan tập trung vào MỘT cây còn thiếu. Lòng biết ơn thực sự dành cho Chúa và phước lành dư dật mà Ngài ban bảo vệ chúng ta khỏi bị lừa trước những lời dối trá của kẻ thù.

Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.”  (Thi-thiên 84:11)

10. Lòng biết ơn bảo vệ chúng ta khỏi sự đố kỵ

Sự đố kỵ khiến chúng ta muốn những gì người khác có. Chúng ta nghĩ mình xứng đáng với điều đó! Lòng biết ơn làm cho chúng ta nhận ra Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta xứng đáng được nhận. Vì sự ban cho của Ngài có đủ cho mọi người nên chúng ta có thể vui mừng thay vì so sánh. Một tấm lòng biết ơn sẽ không còn chỗ cho sự đố kỵ.

Con sẽ hết lòng cảm tạ Chúa.” (Thi-thiên 138:1)

11. Lòng biết ơn giúp ta sống trọn vẹn những giây phút mình được sống ở hiện tại

Có người đã nói thế này, “Hãy sống trọn vẹn những khoảnh khắc bạn được sống ở hiện tại!” Nhưng điều đó khó thực hiện với một người hay lo lắng và có lối sống vội vã. Lòng biết ơn giúp mở mắt chúng ta trước vẻ đẹp giản dị của những ngày bình dị. Biết ơn cho phép chúng ta xem ngày hôm nay và khoảnh khắc này như những món quà và đón nhận những điều giản đơn với sự trân trọng.

Đừng hỏi: “Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?”Vì hỏi như vậy là chẳng khôn ngoan.” (Truyền-đạo 7:10)

12. Lòng biết ơn là một lời chứng tốt

Khi chúng ta công khai tạ ơn Chúa và nhận biết những gì Ngài đã làm cho chúng ta, chúng ta công bố một Đức Chúa Trời đầy yêu thương với thế giới xung quanh. Chúng ta cho thấy rằng sự thỏa lòng và bình an không đến từ những gì chúng ta có mà đến từ Đấng chúng ta biết.

Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài! Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (Thi-thiên 105:1)

Phát triển một tấm lòng biết ơn mang lại phước lành lạ thường. Điều hối tiếc duy nhất của tôi khi ghi lại một danh sách những điều tôi cảm thấy biết ơn Chúa mỗi ngày là…tôi đã không làm điều này sớm hơn.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: lisaappelo.com

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên