Hội Đồng Bồi Linh Liên Hiệp Báp-tít Tháng 9/2022

Từ ngày 7 đến 9 tháng 9, Liên Hiệp Tin Lành Báp-tít đã tổ chức hội đồng bồi linh và nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Có khoảng 80 Mục sư, Truyền Đạo và các nhân sự phục vụ Chúa ở khu vực miền Trung, miền Nam về tham dự. Các hình ảnh được ghi nhận … Đọc tiếp Hội Đồng Bồi Linh Liên Hiệp Báp-tít Tháng 9/2022